ėdmenys reikšmė

Kas yra ėdmenys? ė́dmenys, -ų̃ (-ių̃ K) sm. pl. (3a) 1. burna, žiomenys, snukis: Kur tau neprarys tokius plačius ė́dmenis turėdamas? Kv. Sutaisysu aš tau ė́dmenius? Grg. Apsistok lojęs, o gausi par ė́dmenis! Vvr. Tau reik į ė́dmenis įvažiuoti Kin. Atdaryk ė́dmenis! Kin. Užduosiu per ėdmenis MŽ. ^ Už ė́dmenis kentės sėdmenys Š. 2. maistas, valgis: Noriu šiokių tokių ėdmenų̃ parsivežti Slnt. Pritrūkau ėdmenų̃ ir parejau Brs. Kiti išsitraukė iš šieno ėdmenis, kuriuos buvo atsinešę Pč. Tie visi ėdmenys jiems išrodė labai gardūs rš.

Ką reiškia žodis ėdmenė? Visi terminai iš raidės Ė.