episcena reikšmė

Kas yra episcena? episcenà [↗ epi... + ↗ scena], scenos dalis virš portalo.

Ką reiškia žodis episilogizmas? Visi terminai iš raidės E.