ža reikšmė

Kas yra ža? žà interj. kartojant nusakomas: 1. skysčių bėgimas: Vaikai tik žà žà žà už stubos ir apvarė (apšlapino) visą pamatą Alk. 2. žvangėjimas: Pas langą tik žà žà žà ir supylė [velnias] pinigus pirkion (ps.) Sld.

Ką reiškia žodis žaba? Visi terminai iš raidės Ž.