jansenizmas reikšmė

Kas yra jansenizmas? jansenizmas, Olandijos rel. srovė (katalikybės atmaina, artima kalvinizmui) ir religinis visuomeninis judėjimas Prancūzijoje XVII—XVIII a.; pradininkas ol. teologas K. Jansenas (Jansen; 1585—1638).

Jansenizmas – religinė srovė Nyderlanduose bei religinis visuomeninis judėjimas Prancūzijoje XVII–XVIII a. Tai kalvinizmui artima katalikybės atmaina, neigusi valios laisvę, pripažinusi lemtį. Šiai religinei srovei pradžią davė olandų teologo K. Janseno idėjos, kurios plėtojo augustinizmą. Jansenistai nepritarė Katalikų Bažnyčios (ypač jėzuitų) ideologijai, bet tapti protestantais taip pat nenorėjo.

Prancūzijoje jansenistų centras buvo Paryžiaus Port Rojalio vienuolynas.

Judėjime dalyvavo universitetai, mokslininkai (B. Paskalis), rašytojai, kurie darė didelę įtaką intelektualiniam Prancūzijos gyvenimui. Jansenizmas XVIII a. Prancūzijoje išnyko dėl Katalikų Bažnyčios persekiojimų. Kaip Utrechto bažnyčia išliko Nyderlanduose.

Ar žinai, ką reiškia žodis janusas? Visi terminai iš raidės J.
Draugai
Vertimas internete