ertes reikšmė

Kas yra ertes? ertes prt. žr. artes: Ertes tarną daugiaus numylėjo neg sūnų DP242. Džiaugias ne tiektai krikščionys, bet ertes ir turkai DP462. Idant ertes, ravėdami kūkalius, neišrautumbite drauge su jais ir kviečių DP82. Jei turtas negal būt ramčiu silpnybei žmogaus, ertes bus didžiūnai ir galiūnai to svieto SPII98.

Ką reiškia žodis ertikas? Visi terminai iš raidės E.