idealizmas reikšmė

Kas yra idealizmas? idealìzmas sm. (2) DŽ 1. fil. filosofijos kryptis, kuri, priešingai materializmui, idėją, sąmonę, dvasią laiko pirminiu dalyku, o gamtą, būtį, materiją – antriniu: Savo „Liudvige Feuerbache“ Engelsas skelbia pagrindinėmis filosofinėmis kryptimis materializmą ir idealizmą rš. 2. rš nesavanaudiškas pasiaukojimas kuriai nors idėjai; tikrovės idealizavimas.

Ką reiškia žodis idealizuoti? Visi terminai iš raidės I.