ką reikšmė

Kas yra ką? ką̃ conj. 1. kad, jei: Ką man prašyt, tai geriau viškai neturėt Skp. Kiek jūs norėsit, ką jūs išgelbėsit mano dukterį? LB190. 2. užuot: Geriau tegul neperka, ką̃ man kožnąkart prikaišioja Skp.

ką sinonimai

ką junginiai

  • (iš)keikti (ką), (iš)plūsti, (iš)keikti (ką), (kam) pasisekti ką padaryti, (kam) į galvą ateiti (ką nors daryti), (ką nors) darant, (ką nors) darant/padarius, (ką) daryti, (ką) studijuojantis žmogus, (ką) studijuojantis žmogus, tyrinėtojas, (ką) traukti, (kam) norėtis, (priversti ką nors) dirbti be atvangos, (veiksmo) metu, (ką) bedarantis, (į ką) įtaisyti klausymosi aparatą, akmenys per ką perbristi, apeiti ką iš tolo, apgauti (ką), aptarti (ką) su (kuo), atiduoti (ką sena perkant nauja), atimti (iš ko ką), atimti drąsą ką nors daryti, atimti norą ką nors daryti, atkakliai (ko) siekti, (ką) daryti, atkakliai ką daryti, atsitiktinai ką padaryti/būti, atsitrenkti į ką, atsižvelgti į (ką nors), būti ką bedarančiam, daryti (ką) vogčiomis, daryti (ką) vogčiomis/slapta, daryti ką greičiau, daryti ką nori, eilė (ką nors daryti), erzinti ką, galintis (ką nors daryti), galintis ką padaryti, galų gale ką nors padaryti, gauti (kà pardavus), gauti (ką pardavus), gerai pagalvoti prieš ką nors darant, ginti ką nors, iš neturėjimo ką veikti, iš visų jėgų stengtis (ką nors daryti), išgerti už ką, išgerti už ką/į kieno nors sveikatą, išgąsdinti (ką), išklaus(inė)ti (ką), iškrėsti (kam) pokštą, apgauti (ką), kad ir kas/ką/kur, kad ir ką, kibti į (ką nors), klysti ką nors darant, kurti (ką) pagal pavyzdį, ką daryti, ką gali žinoti, ką gi, ką matai kompiuterio ekrane, ką nors reikšti, ką tik, ką tu veiki su..?, ką tu veiki su.?, laikinai pas ką gyventi, laikyti ką dingusiu, laikyti ką paslaptyje, leisti (ką nors daryti), leisti sau (ką padaryti), lenkti galvą prieš ką nors, linkęs į ką, matyti ką pro rožinius akinius, mirtinai ką (išgąsdinti), mulkinti ką, ne ką suprasti, nekreipti (į ką) dėmesio, nekreipti (į ką)dėmesio, nelabai (ką) suprantantis, nesaikingai ką nors vartojantis žmogus, nežinantis ką daryti, nežinantis ką daryti/sakyti, nubausti ką, numoti į ką ranka, nuolatos (ką) informuoti, nuraminti ką, nuteikinėti ką nors prieš ką nors, nėr už ką, nėra už ką, o ką, pabėgti (pavogus ką), padaryti (kam) ką nors bloga, padaryti (kam) ką nors bloga, nuskriausti, pakenkti, padaryti (ką) neproporcingą, padaryti (ką) proporcingą, pajuokdamas ką, palaikyti ką kuo, papildyti (ką) naujausiais duomenimis, papildyti (ką) naujausiais duomenimis/aktualia medžiaga, parūpinti (kam ką), pasiųsti ką šalin, paskutinį kartą (apie) ką girdėti, paskutinį kartą (apie) ką girdėti/matyti, pavadinti (ką) vardu, pavadinti (ką) vardu, (kam) duoti kieno vardą, pavesti kà nors padaryti, pavesti ką nors padaryti, pranešti (ką nors) gavus, priartinti (ką), priversti (ką nors padaryti), priversti ką ką nors daryti, ruoštis (ką daryti), stoti už ką nors, stovėti nugara į ką, sugebėti ką, sutikti ką daryti, sužaisti (su kuo ką), svetingai (ką) priimti, gerai (ką) pavaišinti, toliau (ką daryti), toliau eiti/ką daryti, toliau ką daryti, toliau ką nors daryti, turėti ką bendra su, turėti ką nors bendra, turėti ką nors bendra su, turėti pranašumą prieš (ką), užklupti (ką) iš netyčių, užklupti (ką) iš netyčių, išgąsdinti (ką), užklupti ką, užrakinti ką, užsiundyti (ką nors) ant (ko nors), įbrukti (kam nors ką nors), žiūrėti į ką rimtai, žiūrėti į/matyti ką pro rožinius akinius
  • Dar.Ka Software, KA Akureyri, Ka-25
Ką reiškia žodis ką tik? Visi terminai iš raidės K.