migdyti reikšmė

Kas yra migdyti? migdýti, mìgdo (mìgdžia), mìgdė 1. caus. 1 migti 1: Migdaũ kūdikį J. Pati [višta] žąselių nešildžia, nemìgdžia Rod. Kai mane motė mažą miego migdė, ji man daineles dainavo V.Krėv. Išsiėmė iš kišeniaus migdomą vandenį ir jiem davė pauostyt LTR(Lš). Migdomieji vaistai rš. | prk.: Kam gi nemigdot mano troškimų? Mair. Tę aš guldysiu jauną galvelę, tę aš migdysiu liūdną širdelę KrvD125. ^ Kada važiuosim? – Ant švento nigdo, kai kiaules mìgdo (taip atsako, kai kas nenori kur važiuoti) Upn. mìgdančiai adv.: Traukinys dunda tyliai ir migdančiai rš. | refl.: Apėmė jį maloni šilima, ir jis ėmė migdytis LzP. Ką tik pradėjau migdýtis – tik bar, bar, bar į langą Skr. Ilgai negalėjau ažmigt: migdžiaũs, migdžiaũs, tai dėlto ažumigta Dbk. Na, gana užustalėj migdytis – eik lovon gatavai miegot Pnd. Pradėjau migdýtis – kad ėmė už sienos belstis Pns. 2. tr. leisti ilgiau pamiegoti: Valio auginta, ilgai migdyta JV891. Parleidęs namolia, svirne paguldysiu, lig saulei tekant panelę migdysiu (d.) Grž. Aš paprašyčia gaidelių, gaidelių giedančių, kad anksti negiedotų, mumis jaunus migdytų (d.) Čb. Kam tu ganai tokioj senatvėj? – Piemenį migdaũ, vaike! Vdžg. \ migdyti; apmigdyti; įmigdyti; išmigdyti; pamigdyti; primigdyti; sumigdyti; užmigdyti

migdyti antonimai

Ką reiškia žodis migdytojas? Visi terminai iš raidės M.