mukšiuoti reikšmė

Kas yra mukšiuoti? mukšiúoti, -iúoja, -iãvo intr. Krtn nerimtai elgtis, kvailioti, išdykauti, šėlti: Nereik mukšiuotipalengva LMD(Tl). Be reikalo mukšiúoji, geriau iš anksto apsigalvoti Kal. Kam mukšiúoji, ar negali kaip žmogus elgtis! Plt. Tik porą čerkų teišgėrė, o veizėk, kaip pradėjo mukšiúoti: šokinėja par suolus kaip koks piemuo Vkš. Ana bemukšiúodama įkūlė zerkolą J. Kas mukšiúoja, t. y. vaipos, kraipos, kulias J. Jauna motriška mukšiúo[ja], nesutinka su vyru J. Nemukšiúok, ir arkliai tavęs bijo Šts.

Ką reiškia žodis mukšiškas? Visi terminai iš raidės M.