sūpuoklės reikšmė

Kas yra sūpuoklės? sūpuõklės sf. pl. (2) Rtr, DŽ, NdŽ, sū́puoklės (l) NdŽ, KŽ, OGLII138(Tvr), Lnkv, Sl, Kp, Pnm 1. Ser, Vb, Ob, Ds, Všn, Krns įtaisas sūpuotis, suptis (ppr. ant pakabintų virvių pritaisyta lentelė): Velykose pakabindavo sūpuoklès – jaunimas supdavos Sk. Ir aš supiaus an šitų sū́puoklių Aps. Giesmėmis vadinami taipgi ir raliavimai (ganant), ... ir sūpuoklių giedojimai LTII104(Sab). Sūpuoklelės moliavotos, tai bernelių dovanotos LTR(Dkšt). Sūpuoklėlės kai nendrelės, supėjėliai – artojėliai NS432(Ppl). ^ Arkliai sulysę, siūbuoja į visas puses kap sūpuõklės Kt. 2. SD99 lopšys.

sūpuoklės sinonimai

Ką reiškia žodis sūpuokė? Visi terminai iš raidės S.