akš reikšmė

Kas yra akš? 1 àkš interj. nusistebėjimui, sušukimui reikšti: Àkš tau (kur tau) jis pareis nepasigėręs! Sr. Àkš tau piemuo neužmigs ir nesuleis kiaulių į bulves! Sr. Akš vis (kada gi) moteriškos nebus sugaišusios, t. y. vis negaliuoja, vis serga J.
2 àkš imper. žr. akšen: Àkš, tėvai, sukurk į ugnį Prk.

Ką reiškia žodis akšelionė? Visi terminai iš raidės A.