ėdžios reikšmė

Kas yra ėdžios? ė́džios sf. pl. (1) K, (3) Grl 1. KlG5, R286, J, Grk, Tv tokia prie sienos pritvirtinama gardė pašarui gyvuliams: Dar ė́džios neišėstos Grž. Pilnos ė́džios šieno Ds. Nedavėt arkliam ėst, kad dykos ė́džios stovi? Jnšk. Užmesk už ė́džių dobilo Grž. Šieną įmetam karvėms ir arkliams į ė́džias Vyž. Įdėk į ė́džias šieno avims, kad nesusimytų Jrb. Prikalk naujas ė́džias Snt. Ar pilnas ė́džias dobilų prikrovei? Pn. Arkliai sulaužė ė́džias Vdk. Gaidys užlėkė an ėdžių̃ ir atsitūpė LB205. Dabok, kas gul ėdžiosa Mž185. Vis ėdẽlės dykos OG136. Padirbsiu avelėm ėdelès, galės iš ėdẽlių šieną pešt Lnkv. Įdėk ėdẽlėsna šieno, kad avys nebūtų alkanos Nč. Avukam pritaisyk ėdžiukès Gs. ^ Ar arklys eina prie ėdžių̃, ar ė́džios pas arklį? Dkš. 2. valgio liekanos; indai: Paimkit nuo stalo ė́džias Rdm. Ėdė ėdė ir savo ė́džias paliko (stalo nenukraustė) Rdm.

ėdžios sinonimai

Ką reiškia žodis ėdžioti? Visi terminai iš raidės Ė.