ėglis reikšmė

Kas yra ėglis? ė̃glis sm. (2) Š, Lz, And, ė́glis (1) PnmR, ėglỹs (3) Rod bot. 1. SD144, SD74 kadagys (Juniperus communis): Smėlynėj pušelės ir ėgliai teauga Kp. Reikia išvirt ė̃glio uogų – sako, geras vaistas Nmn. Ažeik ažeik – ėglio uogom pamylėsiu Lel. Palaužk verbai ėglio Rm. Iš ė̃glio verbas taiso Jnšk. Žali ėgliai, kaip kvietkai, po dirvonus keri A.Baran. Iš ėglio išeina geri botkočiai Rd. Ėglio dūmai gardžiai kvepia Lzd. Mėsą rūkina su ė́gliais Mrk. Radau zuikį po ė́gliu tupint Rdm. Liepė iškirst ė́glius Vlk. 2. P, Kos39, LBŽ, Kv kukmedis (Taxus baccata).

Ką reiškia žodis ėglius? Visi terminai iš raidės Ė.