ei reikšmė

Kas yra ei? 1 eĩ interj., éi Š; Q171 1. sušukimas dėmesiui atkreipti: Eĩ, matyk! KI43. Eĩ, štai KI43. Eĩ! eikš BŽ94. Palauk, ei! Kiek duodi? P.Cvir. Vilkas ... sako: – Kalvi, ei, kalvi, paplonyk man liežuvį BsPIII67. Ei, duok dvasiai vietą Mž156. 2. grasinimui, perspėjimui reikšti: Eĩ, saugokis! K. Eĩ, gausi tu už vogimą J.
2 eĩ prt. 1. veiksmo intensyvumui pabrėžti, ypatybės ar kiekybės įspūdžiui sustiprinti: Ei siūbuos rūtelė, vėjelio pučiama TDrIV78(Kls). Ei pikto senio esama! rš. 2. kreipiniui ar klausimui sustiprinti: Eĩ, žirgeli juodbėrėli, ko neėdi žalią žolę Sch146. Ei, tu rūtelė, mano žalioji, o ko pavytai žalia būdama? JD241. Ei ko verki, mergyte, ei ko verki, jaunoji? RD166. 3. kartojimui sustiprinti: Ei pūtė pūtė šiaurus vėjelis, ei barė barė jaunas brolelis JD216. Ei lėkė lėkė raimas sakalėlis JD217. Ei žinau žinau ..., kur aug mano mergužė RD100.

ei sinonimai

Ką reiškia žodis eibingas? Visi terminai iš raidės E.