ekonomizmas reikšmė

Kas yra ekonomizmas? ekonomìzmas sm. (2) DŽ polit. istor. oportunistinė Rusijos socialdemokratų XIX amž. pabaigos srovė, skelbusi, kad darbininkai turį kovoti tik dėl savo ekonominio būvio pagerinimo.

Ką reiškia žodis ekonomiškas? Visi terminai iš raidės E.