jab reikšmė

Kas yra jab? 1 jáb conj. (= jeib) 1. jei: Jáb (jéib) aš nukertu vakar rugius, šiandie kas kita būtų J.Jabl. Jáb seniai būtum taip padaryta, būtum geriau J. 2. nors, kad ir: Jab ir girdėjov, ale nekėlėv JD802. Jáb ir aš mažas, ale dirbu J. Jab ir laukeliai lygūs, tik neramu širdelėj JD843.
2 jàb (= jeib) prt. bet: Eik jàb su kuomi J.

Ką reiškia žodis jab kaip? Visi terminai iš raidės J.