labanauda reikšmė

Kas yra labanauda? 1 labanaudà scom. (2) Kp savanaudis, naudžius: Man tokių labanaudų nereik Grž.
2 labanaũda interj. reikšti nustebimui, kai kas ne pagal savo jėgas mėgina dirbti ar ne pagal savo išgales rengiasi: Labanaũda, mat ir ji su šilkinėm kojinėm Slm. Labanaũda gi! (pasakyta, žiūrint į vaiką, keliantį jam nepakeliamą akmenį) Slm.

Ką reiškia žodis labanoris? Visi terminai iš raidės L.