suadyti reikšmė

Kas yra suadyti? suadýti tr. 1. sutaisyti, sulopyti prakiurusias kojines, pirštines ar ką kita: Kiek tik buvo prakiurusių pirštinių, visas jau suãdė Gs. 2. K adant suvartoti visus siūlus: Nebeturiu kuo kojinių užtaisyti, visus siūlus suadžiaũ J.Balč. 3. apipinant, pamušant suvartoti: Visas virves, paskutinę odą vyžom suadžiaũ Kp. \ adyti; apadyti; atadyti; įadyti; išadyti; nuadyti; paadyti; peradyti; priadyti; suadyti; užadyti

Ką reiškia žodis suagituoti? Visi terminai iš raidės S.