supleinyti reikšmė

Kas yra supleinyti? supleĩnyti tr. 1. prastai sukalti: Gi Juozas aną dieną ėmė ir supleĩnijo tokį gremozdą, kad dabar niekur įkišt negali Paį. 2. godžiai suvalgyti: Sugrįžęs namo, lašinių kokią paltį supleinys ir gulės sau, išvertęs savo bakaną rš. 3. primušti: Kai tik su vaikais sueina, tuoj supleĩnija visus Šmn. \ pleinyti; apipleinyti; išpleinyti; nupleinyti; pripleinyti; supleinyti; užpleinyti

Ką reiškia žodis supleinėti? Visi terminai iš raidės S.