supleškėti reikšmė

Kas yra supleškėti? supleškė́ti, sùpleška, -ė́jo 1. intr. K, Vl, Mrj, Pns, Rk, Slk, Brs greitai, su garsu sudegti: Paki atbėgom, tai ir sienos supleškė́jo Trgn. Visakas supleškė́jo – nė šiaudo dančiui pakrapštyt neliko Ut. Iš nakties jauja su javais supleškė́jo Up. O jei pateksim senam našleliui – ugnelėj supleškėsim TDrIV27. | Sudegė, supleškėjo – nei anglių, nei pelenų (žvakė) LTI300. ^ Kad tu supleškė́tum, toks blogas žmogus! Vžns. Kad tu supleškėtumbei! B. Suplešky (supleškėk) tu su savo ragutelėm! Dglš. ║ Q585 žūti, išgaišti, suteškėti. 2. intr. suvirti: Viralas supleškė́jo, t. y. suvirė į tirštumą J. 3. tr. sudeginti, supleškinti: Neprietelius sugautus ant ugnies uždėjo ir juos ... į dievų garbę supleškėjo RD207. 4. intr. triukšmingai sueiti, suvažiuoti: O šitie jau gryčion supleškė́jo Ut. Kareiviai Tauragnuos supleškė́jo Trgn. 5. intr. sušalti: Tokiam šalty visakas gali supleškė́t Sld. 6. intr. supliaukšėti: Kas ten supleškė́jo, lyg žuvis Antvardėj? Skr. ║ sušlamėti: Supleškėjo nuo vėjo sodo medeliai LTR(Zp). 7. intr. sužydėti, suplieksti: Žiūrėk, kap mano darželis supleškė́jo! Lp. \ pleškėti; atpleškėti; įpleškėti; išpleškėti; nupleškėti; papleškėti; parpleškėti; perpleškėti; prapleškėti; pripleškėti; supleškėti; užpleškėti

supleškėti sinonimai

Ką reiškia žodis supležinti? Visi terminai iš raidės S.