suplokšti reikšmė

Kas yra suplokšti? suplókšti intr. 1. pasidaryti plokščiam, susiploti: Suplõkš sūris, jeigu suspausi, t. y. pasidarys plokščias J. Suploškusį priegalį supurenk J. Ir avino kailis suplókšto ir ant žemės pavirto PP78. Suplókšta šiaudai, ir varva stogas Šts. Iš pirmo ant žieve puškus balganus taiso, kurie po tam pajuoduo[ja], suplokšta P. | Suplókštusi katelė, noria palakinama Šts. | refl.: Kepalas duonos susiplõkš, jeigu kuomi jį prislėgsi J. 2. netekti gyvybės priplotam, prispaustam: Atrado po durimis suplókštusį, kad prispaudė durys virsdamos Šts. Atradau kinė[je] paršelį suplokštusį – kiaulė nuspaudė Lnk. \ plokšti; priplokšti; suplokšti

Ką reiškia žodis suplokštinti? Visi terminai iš raidės S.