zakt reikšmė

Kas yra zakt? 1 zàkt interj. cakt (įgėlimui žymėti): Bitė nieko nenusgando, įskrido urvan, zakt ir ingilo šitan nuluptan [ožkytės] šonan DvP44. [Musės] tik zàkt kai kur kaip bitės Slm.
2 zákt interj. 1. smarkiam įgėlimui žymėti: Bitė sau zákt į kaktą atlėkusi NmŽ. 2. netikėtam smarkiam veiksmui žymėti: Ka priėmė, sau piningą zákt – nė rublio neduoda End.

Ką reiškia žodis zakucavoti? Visi terminai iš raidės Z.