žvilgt reikšmė

Kas yra žvilgt? žvìlgt interj. DŽ, KŽ, Pns, žvil̃gt NdŽ, End 1. trumpam, greitam žvilgtelėjimui nusakyti: Žvilgt eidamas pro šalį iš nejučių, pamačiau nesuprastinai J. Žvìlgt su ake, i nusisukau Krš. Žvìlgt – nebė[ra] Jd. Žvìlgt an koją, penktas pirštas in šoną labai Vj. Žvìlgt – iš kur ėmei šitą knygą? Sug. Tik žvìlgt, ir pamatė mane Ds. Anys an mane žvìlgt Mlk. Tik žvìlgt, kad pažiūrės pažiūrės, net baisu pasidarė Grž. Pramovė pro šalį – nei žvìlgt Sb. Tik tėvelis dalgį pasiplakė, žvìlgt – žiūri čigonas su čigone kieme Kp. Tai išgirdęs žvilgt pažvelgiau, pamatęs namų gaspadinę strupt stojaus M.Valanč. Tik atsisukusi [Katrė] žvilgt į vyrą Žem. 2. Nč, Kbr kartojant nusakomas žvilgčiojimas: Artojai žvilgt žvilgt pasižiūrėjo į kits kitą P.Klim. Ėmiau žvilgt žvilgt žvalgytis po laikiną savo gyvenimą rš. Žvìlgt pa žvìlgt į mergas: jaunas vaikesas, pats krau[ja]s nepaleida Krš. Žvìlgt pa žvìlgt į laikrodį Vn. 3. kartojant nusakomas kraipymas: Žvìlgt žvìlgt ūsais NdŽ.

Ką reiškia žodis žvilgtelti? Visi terminai iš raidės Ž.
Draugai
Vertimas internete