Sinonimų žodynas

Sinonimų žodynas sudarytas pagal žodžių loginius (prasminius) ryšius, taip pat atsižvelgint į žodžių vartoseną. Pateikiamų sinoniminių žodžių reikšmę padeda suprasti sudarytoji grupė, pvz. laimingas:

Įvesdami žodį ar jo dalį paieškos laukelyje surasite lietuviškų žodžių sinonimus, taip pat galėsite peržiūrėti sinoniminių žodžių reikšmių aiškinimą.