Sinonimų žodynas

Sinonimų žodynas sudarytas pagal žodžių loginius (prasminius) ryšius, taip pat atsižvelgint į žodžių vartoseną. Pateikiamų sinoniminių žodžių reikšmę padeda suprasti sudarytoji grupė, pvz. laimingas:

Sinonimai gali būti leksiniai ir darybiniai. Leksiniai sinonimai skirstomi į absoliučiuosius, pvz.: balandis karvelis, gardus skanus ir diferencinius, kurie gali būti:

Darybiniai sinoniminiai santykiai tarp kiekvienos reikšminės žodžio dalies (morfemos - šaknies, priešdėlio, priesagos, galūnės), pvz. klajūnas klajoklis; apygerisgerokas.

Įvesdami žodį ar jo dalį paieškos laukelyje surasite lietuviškų žodžių sinonimus, taip pat galėsite peržiūrėti sinoniminių žodžių reikšmių aiškinimą.