eiti sinonimai

eiti sinonimai yra bėgti, būti tarp, keliauti į, praeiti, praslinkti, traukti, vykti, ateiti, atvažiuoti, atvykti, bėgti šalin, būti, būti/eiti priekyje/pradžioje, būti priekyje, dirbti, eiti/atsitikti pirma ko, eiti/važiuoti atbulom, eiti palengva, eiti priekyje, išeiti, išvykti, judėti, leisti, nueiti, paleisti, pasisekti, pirmauti, rodyti kelią, tekėti, užsukti, vaikščioti, vaikščioti po, varyti atgal, veikti, vesti, vesti pasivaikščioti, žengti, žingsniuoti, žinguoti, pėsčiuoti, pėstinti, pėdinti, žygiuoti, marširuoti, defiliuoti, braukti, drožti, mauti, mygti, minti, nerti, skaptuoti, skusti, spausti, spręsti, šveisti, tiesti, baužti, biržyti, bruožti, demžti, dyžti, goti, kaišti, niogti, pluošti, skuosti, bindzinti, dramblinti, drambloti, driblinti, drimblinti, dūlinti, kėblinti, kėbrinti, kėbžlinti, kiūtinti, kramenti, krapinti, kretenti, krūpštinti, kulniuoti, kulkšniuoti, krutėti, lėpinti, lervinti, lervoti, liurbinti, slinkti, slinkinti, stumtis, šliaužti, timpinti, vėžlinti, vėžlioti, vilktis, bimbinti, blauzdinti, boglinti, campinti, cimpinti, čiobrinti, čiožinti, čiorinti, dulbinti, gangrinti, garglinti, gyslinti, goglinti, goruoti, kelminti, kervinti, kerzinti, kevėkšlinti, kiaušinti, kiautinti, kioglinti, kiuldinti, klankinti, klemšinti, klibinti, kliokinti, kliunkinti, klumpinti, klumpti, korinti, kropinti, kropti, kuisinti, kulkšnoti, kulsnoti, lėlinti, liaušinti, pėslinti, pėžinti, pinoti, plampinti, plumpuoti, plūšinti, plostuoti, plumpinti, plumpti, pluncinti, plunkti, railinti, rėzlinti, ripuoti, siūlinti, tuopoti, dybinti, dimbinti, gandrinti, gervinti, mastyti, stybrinti, stimpinti, stinksėti, stypčioti, stypinti, stypsėti, styrinti, tįsinti, tįslinti, gingaruoti, kaikščiuoti, bidzenti, capenti, capnoti, capsėti, kuldenti, lapenti, lapsenti, lutenti, miklinti, stipsenti, tapenti, tapsenti, tipenti, ribnoti, dilbinti, dyrinti, dūrinti, gorinti, liuozginti, luibinti, nyrinti, sliūkinti, spūdinti, snarplinti, šmūkštinti, tvylinti, gūžinti, kūprinti, gūbrinti, gunginti, gūrinti, kobrinti, kūbrinti, kumbrinti, kumpinti, kumpuoti, tursinti, tursuoti, kinkčioti, kinknoti, kinkuoti, kenklinti, tūpuoti, kepėstuoti, kervoti, keverzoti, kėzlinti, kėžinti, kreivezoti, kreivuoti, kreivoti, kreivuliuoti, krypinti, krypuoti, kryvuoti, kryvuliuoti, linginti, liūlinti, liumpinti, siūbinti, siūrinti, skersinti, skersioti, svirduliuoti, svirdenti, svyrinti, svyruoti, šlitinti, šlituoti, virtinti, virtuoti, virsnoti, kėsinti, kėšinti, kesnoti, kėsoti, kerežioti, kleinioti, kleišioti, kleišuoti, kleivoti, kleizoti, klypinti, klypuoti, klipytuoti, klišinti, klišuoti, klyvoti, šleivoti, šleivinti, žergti, žergloti, žirglinti, žirglioti, žirgsėti, žirkliuoti, čempinti, čiūžinti, čiūžuoti, šlempinti, šlepenti, šlepetuoti, šlepsėti, šlepnoti, šlepsenti, šliūrinti, šliūžuoti, švakšnoti, švygždinti, griozdinti, kerėplinti, knapinti, knopinti, rioglinti, ragožinti, pūkšti, pūkštuoti, pūtuoti, šniokšti, šniokštuoti, dumpliuoti, gaisuoti, skėtrioti, skeryčioti, švytuoti

eiti reikšmė

eiti antonimai

Visi sinonimai iš raidės E.