alka reikšmė

Kas yra alka? 1 alkà sf. (4) balokšnis, tvenkinys: Varyk arklius į al̃ką Rs. Atvesk arklius iš alkõs Rs. Kad įgarmėčiau kur į alką! rš. Sykį mane miegantį du velniu sugriebusiu tempė į alką ant nuskandinimo A1885,85.
2 alka sf. 1. J vieta ant kalno, kur būdavo deginamos aukos; plg. 1 alkas 2: Aukas degindavo ant aukakalnių, alkų rš. Birutos kalne alkų vieta iš amžių buvo Plng. 2. Als auka. 3. J, K.Būg stabas, lėlė; plg. 1 alkas 3.
3 alkà sf. (4) badas, badmetis: Oi alkà didelė buvo – alkani žmonės kaip musys krito Krs.
4 alka sf. zool. šiaurės jūrų paukštis (Alca): Alkų būrio paukščių yra žinoma 20 rūšių T.Ivan. Didžioji alka (A. impennis) gyvenusi Islandijoje T.Ivan.
5 ×alka (brus. гaлкa, l. gałka) sf. burbuolė: Aštuoniolikos uolekčių buvo vieno stulpo, ir jo (buožė) alka ant viršaus teipajag buvo iš vario BB2Kar25,17.

alka junginiai

  • Alka (Joniškis), Alka (reikšmės), Alka (religijotyra), Alka (Šilutė), Didžioji alka, Mažoji alka
Ką reiškia žodis alkai? Visi terminai iš raidės A.