stabas reikšmė

Kas yra stabas? stãbas sm. (4) DŽ, (2) KBII53, KGr153 1. G111, BzB325, LsB169, M, L, BŽ31, Rtr, Š, DŽ, NdŽ, KŽ statula ar koks daiktas, laikomas dievu ir garbinamas: Ąžuolo uoksūse šėtra uždengtus savo dievų stabus laikė S.Dauk. Turėjo po krūmus užvis ant kalnais pastatytus stabus, kurius savo dievais vadino ir garbino M.Valanč. Pirmiau jie ir stabùs garbinę J.Jabl. Lietuviai stabmeldiškų šventyklų su stabais ir kunigais neturėjo rš. Bažnyčiai visatimei paklydimus ir stabų̃ garbinimą prirašinėja DP238. Atsispyrimas (atkaklumas) est [lyg] stabų meldimas BB1Sam15,23. ^ Ko tu tyli kaip stabas? Kp. Ko įsispitrinai kaip į kokį stãbą? Jrb. Dievui – labas, velniui – stabas KrvP(Zr). ║ NdŽ prk. kas nors labai aukštinamas, dievinamas, aklai garbinamas: Pagrindinė „Herkaus Mantoidėjaprotestas prieš fanatizmą, praeities stabus, kurie ne kartą stojo žmonijai skersai kelio į laisvę ir progresą rš. Meta lauk šventuosius kulto daiktelius, rioglina jų vieton savo stabelius A.Damb. 2. statula: Supylė kalną ir atminimui dar ir medžio stabą su povyziu nabaštiko antstatė S.Dauk. 3. M, L, Rtr, LVIII1036, NdŽ, KŽ stulpas: Gauk stabùs, įvesiu elektrą Akn. Stabaĩ įkalti į žemę, o su vytėms toros prikartos pry tų stabų Lkž. Tame pačiame amžiuoje yra minavojamys Merečiaus girioje Vytauto stulpai, arba stabai, bet ką jie ženklina, nėra pasakyta S.Dauk. 4. pavidalas, forma: Šios žuvies stabas yra toks pat kaip ir anos Tlž. 5. SD241, B, R, MŽ, Sut, LsB169, M, K.Būg, J.Jabl, L, Rtr, Š, NdŽ, DŽ paralyžius, apopleksija: Stãbo nuremtas žydas stovi nosies nenusišluostęs J. Tarnas mano gul namiej stabu, arba paralyžiu, ištiktas ir sunkiai serga M.Valanč. Ar nežinai, kad tėtį širdies stabas ištiko, kaip bepaklausi! I.Simon. Gydytojas pripažino stabą, kuris jau be lazdos neleis vaikščioti LzP. A stãbas ištiko, a iš onaro įsiręžęs eini? Ps. Bylojo stabu užmuštamujam: būk linksmas, sūnau BPII452. Stabu ištiktas SD242. Stabo užmuštas Q449. Stabù muštas KII90. Stabù remtas K. Stabas mano ranką nurėmė N. O štai atnešė jop stabu sergantį, gulintį and patelo Ch1Mt9,1. Viešpatie, tarnas … guli … stabu negalįs SE32. Regėjo stabu pavirtusius išgydančius WP235. | prk.: Teikis ir ant mūsų, stabu griekų ištiktų, akim savo pavyzdėti SE221. ^ Ko stovi kaip stãbo ištiktas? Kp. Pamatę baisų reginį, kaip stabo ištikti sustodavo ant vietos ir pradėdavo žegnotis A.Vien. 6. Q645 podagra: Stabas, alba kaulų liga, yra kita liga nei raupsai BPI188. 7. NdŽ stabligė (tetanus): Stabo bacilos gamina labai stiprius nuodus, kurie nervais arba per limfą bei kraują pasiekia nugaros smegenis ir sukelia ligą rš. 8. ms.: Du stabai stabina, du vanagai kabina, vienas paskui selina (artojas aria) Jrg. 9. NdŽ atvanga, perstogė, sustojimas, atsikvėpimas, poilsis: Lietus lijo visą dieną be stabo J.Jabl. Dirba be perstogės, be stabo, be perstojo, be nuostolio, be atvangos, be atodūsio J.Jabl. Lėkt be stãbo Ln. 10. scom. DŽ, NdŽ kas nejudrus, nerangus, stuobrys. ◊ į stãbą pavir̃sti sustingti: Rimeika kaip nesavas, nubalęs kaip drobė, sukimbęs, į stabą pavirtęs, palūpis jam virpa Žem. stãbo kū̃lis stabakūlis: Minėtasis stâba kûl's yra stabo kūlis, t. y. akmuo, iš kurio (senobėje) buvo padarytas stabas LTI214(K.Būg). stãbo naktìs Kos216(Varn), Jn(Yl), LTI210(K.Būg) pagautinė, neštinės.

stabas sinonimai

stabas junginiai

  • ES karinis štabas, Generalinis štabas
Ką reiškia žodis stabasielis? Visi terminai iš raidės S.