idėja reikšmė

Kas yra idėja? idė́ja sf. (1), idėjà (2) K.Būg, RŽ; M 1. mintis, sąvoka, atspindinti objektyviąją tikrovę žmogaus sąmonėje: Idė́jos yra žmogaus mąstymo, atspindinčio materialinį pasaulį, produktas; idėjų formavimosi ir vystymosi šaltinis yra visuomeninė būtis DŽ. Materializmas, priešingai idealizmui, žiūri į idė́jas kaip į produktą žmogaus mąstymo, atspindinčio materialinį pasaulį DŽ. Idė́jų vystymąsi nulemia visuomeninės būties vystymasis DŽ. 2. vadovaujamoji kurio nors darbo mintis; pagrindinė veikalo mintis: Romano, apysakos idė́ja DŽ. 3. pagrindinis, esminis pasaulėžiūros, politikos principas: Viešpataujančios idė́jos DŽ. Politinės idė́jos DŽ. Laimė būti kilniausių idėjų šaukliu, skleisti liaudyje jas įkvėptai rš.

idėja sinonimai

idėja antonimai

idėja junginiai

  • idėja fiks
Ką reiškia žodis idėjingas? Visi terminai iš raidės I.