ėdesys reikšmė

Kas yra ėdesys? ėdesỹs sm. (3b) 1. Sdk, Alz kas ėdama, gyvulių pašaras: Dobilai – geriausias arkliam ėdesỹs Slm. Pasibaigė ėdesỹs – kuo gyvulius liuobsim? Žb. Jau mūsų ėdesiaĩ kaip ir pasibaigė Pnd. Ėdesių̃ baigiam pritrūkt Slm. Tas kerdžius jį ten kur pakavojo ir vis maitino kiaulių ėdesiu BsPIV6. ^ Puola kaip liūtai ant ėdesio LTR(Rs). Blogo ėdesio ir kiaulė neėda Vžns. 2. menk. valgis: Jei aš negaunu išsimiegot, tai man to ė̃desio nereikia Skr. Tik ėdesys jam rūpi, daugiau nieko rš. 3. valgis: Ėdesỹs ir gėrimas DP289. Davė pieno tiektai, o ne stiprių ėdesių̃ DP592.

ėdesys sinonimai

Ką reiškia žodis ėdiena? Visi terminai iš raidės Ė.