galiau reikšmė

Kas yra galiau? galiaũ adv., galiáu 1. aliai, lig (vieno): Galiáu vieną išvarė girios kirsti J. Nieko nedovanos, galiáu kapeiką atsiims Jnšk. Jis čia galiáu vieną (visus) pažįsta Jnšk. Jos vyras girtuoklis prageria galiáu daiktelį Jnš. Sveikina galiáu vieną, kai pradeda iš eilės Pc. Žiūrėk, kad surinktum galiaũ trupinėlį Ps. Papasakojo galiaũ vieną žodelį, kaip buvo kalbėta Lnkv. 2. pačiame gale: Ta dantų gydytoja gyvena Kriūkuose, galiáu, ant paties galo čia iš rytų Šk. 3. Vaižg pagaliau.

Ką reiškia žodis galiaus? Visi terminai iš raidės G.