kabarai reikšmė

Kas yra kabarai? kabarái interj., kabaraĩ 1. kibur (apie lipimą aukštyn): Voras voratinkliu kabarái, kabarái į pabalkį KlvrŽ. Kabaraĩ, kabaraĩ šniūrais ir palipo lig sijos KlvrŽ. Kabarái, kabarái – ir užsikabaravo (užlipo ant viršaus) Ds. 2. strykt: Kabarái per tvorą ir įšoko Škn. Jis su tuo zuikiu kabarái, kabarái ir nubėgo (pasišokinėdamas nubėgo) Žal. 3. tabalai: Kabarái atsailės atsikliudė, ir vežimas išvirto J. Kabaraĩ, kabaraĩ nuėjo vandens (tuščiais viedrais) J.Jabl.

Ką reiškia žodis kabaraikšt? Visi terminai iš raidės K.