tabalai reikšmė

Kas yra tabalai? 1 tabalaĩ sm. pl. (3b) 1. MLTEIII459, DŽ1 mušamasis lietuvių liaudies muzikos instrumentas iš pakabintų lentelių: Kanklės, birbynės, tabalai, daudytės – nežinomų liaudies meistrų sukurti lietuvių liaudies muzikos instrumentai sp. Muša tabalus vyrai dviem brūkliais rš. Tabalais buvo signalizuojama, kai kada pritariama šokiui LTEXI51. 2. žr. tabalas 2: Kitos linksmybės jaunuomenės, apei kurias jau didumą minavojau, buvo ritinis, pilynė, suopynė, stutės, tabalai S.Dauk. ◊ tãbalus mùšti NdŽ šokti tokį šokį ar žaisti tokį žaidimą: Prieteliai gulusys aslo[je] naujosios trobos turėjo tabalus mušti S.Dauk. Zuikis voverės tabalus muša MitIII262.
2 tabalái interj. DŽ, NdŽ, KŽ, tabalaĩ NdŽ, Plt, Slnt; M ppr. kartojant 1. DŽ, NdŽ nusakomas tabalavimas, maskatavimas: Lopšys tabalái tabalái tabaluoja Škn. Pririšti pagaliai tabalái tabalái į rinkį Krš. Parvažiuoja, tabalái tabalái prie ratų prikabytas [pagalys] i roploja Krs. Škurliai ant toros tabalaĩ tabalaĩ Ll. Ant rankų tik tabalaĩ raukinukai Užv. Šerdesninkas aple rietus tabalaĩ tabalaĩ, tabalaĩ tabalaĩ Jdr. Tabalái tabalái uodega ir kojom – ir perplaukė per Nemuną Prn. 2. NdŽ, Vb, Lp, Dglš nusakomas bėgiojimas, lakstymas, bėgimas: O ta (kumelaitė) tik vitinks! tabalai tabalai uodegą pakėlusi su tuo velniu (traukiniu) lenktynių rš. Kumelys iššoko per vartus ir tabalái tabalái laukais Vlk. Šis tujau į arklininką, an kumelės plykt, i tabalai tabalai Plt. Tabalaĩ tabalaĩ iš vienos trobalės į antrą KlvrŽ. Katinas tiktai kaptuodegos, tas šernas tabalai bėgti S.Dauk. 3. Kal, Žg nusakomas virtimas: Tabalái ir pavirto NdŽ. Antai vienas tabalaĩ į pelkę, i apvirto Dr. 4. nusakomas ritimasis: Buvo pašalusi; aš bežiopsodamas su savo klumpiais šliūkšt paslydau … tabalai tabalai, bir bir nu skardžio rietėjau M.Valanč. 5. nusakomas nešimas: Tabalái tabalái ir ištabalavo viską Ds. Su tais vaikais vienur tabalaĩ, kitur tabalaĩ Kv. ◊ jetỹ tabalái nusistebėjimui reikšti: A jetỹ tabalái! kad puikus tabokas! M.Unt.

Ką reiškia žodis tabalai makalai? Visi terminai iš raidės T.