tabalas reikšmė

Kas yra tabalas? tãbalas sm. (3b) Jn, tàbalas (3b) Pgr 1. DŽ, Skd koks tabaluojantis daiktas: Svirties tãbalas NdŽ. 2. NdŽ, Alk, Gs toks šokis ar žaidimas: Tabalas kaip vaikų šokis – žaidimas dažniausiai buvo šokamas per vestuves rš. Duos tãbalą į rinkį, kitų šokių nešoko, tik tãbalus Plng. Šoka bobos tãbalą, t. y. šlaunis į abi pusi kulia su rankomis, į aukštą J. Tabalu buvęs vadinamas ir šokis, šokamas vienų vyrų MLTEIII459. O mergaitės pasigėrę tabaliùką šoka (d.) Plv. ^ Ažu balto beržyno vilkas tãbalą šoka (dantys ir liežuvis) Dv. 3. Lkž, Plt, Pln vakarėlis, pasilinksminimas: Ar eisiatav į tãbalą šįvakar? End. Jei tãbalas, ta kambarė[je], kur jau lauke, ta gegužinė End. Nu tabalaĩ, ka pabengei linus minti, tujau šokis Kl. Ištabalavo šeimyna į tãbalą Ggr. Musėt jau lėksi į tãbalą, ka taip strajijys Kv. 4. žr. tabalainė 1: Kai gerai inmuša (įtaria dainuojant) – ir tãbalas gražus Km. „Buvo dūda Vilniuj“ ne daina, – tabalas Km. 5. scom. NdŽ, DŽ1, Ut, Dgl, Sdk, Užp, Sv, Gl, Pgr, Vvr vėjavaikis, plepys: Su anuo nesusirokuosi – ans toks tãbalas Šll. Klausai tu šito tãbalo! Ktk. Gryni tabalaĩ tos jų bobos Skr. Iš mūsų senio tai tikras tãbalas Ds. Ir gražus vaikiokas, ir stipras, bet proto ani už kapeiką – tãbalas amžinas Dkk. ◊ į tãbalą įgiñti priversti smarkiai dirbti: Neparsidirbs, ano neįgiñsi į tãbalą Lk. į tãbalą įkrìsti (įšókti) Yl patekti į nemalonią, keblią padėtį: Vaikų ploni protai, įšóks į tãbalą kumet nors Šts. į tãbalą įsùkti aplupti: Įsuksu aš tave į tabalą Ggr. tãbalo kõšė Tv plepys. tãbalą mùšti 1. Brs, Dr šokti tokį šokį, žaisti tokį žaidimą: Muša tãbalą ant pilvo atsigulęs su rankomis aple ausis, su kojomis ir šlaunimis J. 2. plaukiant ar gulint duoti, mojuoti kojomis ir rankomis: Kai tãbalą mušì, sunkiau plaukt Srv. Mušk su kojom tabalą, ne teip skęsi Čk. Ar Justis miegta? – Kur tau, tãbalą mùša Brs. ^ Vė[ja]s puta, galva kruta, kiaušiai tãbalą mùša (obelis ir obuoliai) Slnt.

Ką reiškia žodis tabalaskis? Visi terminai iš raidės T.