mojuoti reikšmė

Kas yra mojuoti? mojúoti, -úoja, -ãvo 1. intr., tr. daryti mostus, judesius ore; mosikuoti, mostaguoti: Ir įsivaizdavo jis, kaip sėdi karalius ant savo aukso krauju patvinusio sosto, sėdi, mojuodamas lazdele A.Vien. Jis išvydo artinantis prie jo neregėto didumo bjaurią būtybę ir mojuojant išlenktą kardą J.Balč. Iškėlęs ranką, mojúok ant ano J. Mojúoja sparnais rš. Kad baisu naktį miške: vėjas, šakos aplink burną mojúoja Ds. Kai aš einu arty[n], karvė su ragais mojúo[ja] – taisos durt Jrb. Mojúoja rankoms, tartum valtį varo Pln. Nemojúok lazda, bo užgausi Stk. Su pagaliu mojuote mojãvo, mušti dar nemušė J. Nebus laikelio, kada dainuoti, kai pradės kumščiais šaly mojuoti (muštis) Sv. ^ Viens gyvena, antras mojuo[ja] S.Dauk. | refl.: Jėg šeri, tai šerk, kam da mojúojies! Ds. Ko gi čia mojúojies (užsimoji mušti) in arklio – argi anas ką supranta! Dgl. ^ Po muštynių nesmojuok LTR(Ds). 2. intr. rankos judesiu duoti ženklą (pvz., kviečiant artyn, atsisveikinant): Anims išvažiuojant, vaikas mojãvo su ranka Šll. Dėkingas aklasis išvažiuojančiam mojavo abiem rankomis rš. 3. intr. prk. grasinti: Nebuvo dar tapę vergais kryžeivių, kurie kas dieną jiems mojavo vergyste S.Dauk. 4. intr. prk. vaikščioti mosikuojant: Vis, būdavo, dingsta [Poviliokas] dienai kitai, o paskui ir vėl mojuoja po kiemą, šaiposi iš jaunamartės Damulės, užkabinėja Saliamutę J.Balt. \ mojuoti; įsimojuoti; numojuoti; pamojuoti; primojuoti; sumojuoti

mojuoti sinonimai

Ką reiškia žodis mojuotojas? Visi terminai iš raidės M.