strykt reikšmė

Kas yra strykt? strýkt interj. DŽ, NdŽ, KŽ, GrvT114 1. Slm, Ds, Rgvl, Šd, Kdn, Dkš, Gs, Šv, Krš smarkesniam staigiam pašokimui ar nušokimui, šoktelėjimui nusakyti: Strýkt nu taukšto i nušoko Rdn. Aš strýkt iš to vežimo, atgal išlipau Varn. Strýkt kaip šaute iššovė lauko Krš. Pasispyrė ir strýkt ant arklio Grž. Šuo strýkt par torą ir nusiginė zuikį par lauką Vkš. Kai valgau, kačiukas strýkt ir tupi in petes Ktk. Strýkt į kojas i bėga Klk. Strýkt, drykt ir parsidriekė Škn. Tuoj visi (posūniai) paskui kits kitą strykt ant lango ir lekia BsPII86(Šl). Tik staiga iš po senelės kojos strykt – iššoko lapė (ps.) S.Nėr. ^ Strykt ant arklio, kapt už bambos (slenkstis ir durų rankena) LTsV572. 2. JII,XXIpsl. kartojant nusakomas smarkesnis šokinėjimas, šuoliavimas, stryksėjimas: Stirnos strýkt strýkt par kelią i nupylė ket[u]rios Mžš. Kiaunės kaip voverės strýkt strýkt i nulėkė Vg. Varlės strýkt strýkt – prieš lietų Upn. Strykt strykt ir nušūkavo tolyn zuikis Vvr. | Strýkt strýkt, kas čia ma[n] nušokt (greitai nueiti) Bb. 3. strapt (staigiam sustojimuį nusakyti): Arklys tik strykt ir sustojo LTsIV493.

Ką reiškia žodis strykt pastrykt? Visi terminai iš raidės S.