šiūkai reikšmė

Kas yra šiūkai? šiū̃kai sm. pl. (2) NdŽ, Nm, Lkš, šiūkaĩ (4) DŽ1, Gs 1. Gr, Skr, Krk prasti, su šiukšlėmis grūdai, paskuilakos: Čia ne rugiai, o vieni šiū̃kai – iš tokių duonos n'iškepsi Grdž. Arkliams paduokiat šiū̃kų Ll. Nedaug teprikūlėm [miežių], i tie patys kai šiū̃kai Erž. Vyresnieji [vaikai] tempdavo rezgines šiaudų, doklą šieno, pelų arba iš svirno nešdavo sėtuvę kokių šiū̃kų bei atvėtų LKVI373. Kokie čia grūdai – šiūkẽliai Ll. ║ išrankos: Gerąsias uogas išrinkau, čia liko tik šiū̃kai, visokie lapiukai Vdžg. 2. K.Būg(Vlkv), Grk, Kn, Br, Lkš šapai, šiaudagaliai, smulkios pabiros: Iš šilų šiū̃kai sunešti ant smilties J. Atdaręs išgramdysi ir pašluostysi šiūkus iš dugno avilio rš. Reik arbuot tuos grūdus, daug šiū̃kų yra Rs. Susemk nuo aslos tuos šiūkùs ir pakreik karvėms tvartą Šmk. Šiū̃kais pečiaus neiškūrensi Grš. ^ Kasas kaipo skruzdėlės po šiūkus rš. ║ KŽ smulkios šakutės: Užpilk šiū̃kų ant ugnies, gal geriau degs Pžrl.

Ką reiškia žodis šiūkas? Visi terminai iš raidės Š.