supažinti reikšmė

Kas yra supažinti? supažìnti tr. 1. tarpininkauti, kad sueitų į ryšius, supažindinti: Aš ant jo pykstu, kam jis anksčiau mūsų nesupažino J.Balč. Jis mus supažìno su tais atvažiavusiais Vl. Tvirtai pasiketino nevesti jos, nesupažinęs su tėvais rš. 2. refl. R59 sueiti į ryšius: Suspažį́sta ir ateina (atiteka) mergiotės Pb. Anuodu susipažìno J. Po kermošius važinėjo ir suspažindavo su panom LTR(Slk). Kai rugius pjovėm, tai suspažìnom su Stasiu Slk. | Su tąj žvėrimi lietuviai susipažinę gilioje senovėje Bs. | prk.: Jau manie su smerčiu susipažį́t reik (laikas mirti) Pgg. ^ Eina kap ožka, su vilku susipažinusi KrvP(Lzd). 3. refl. įgyti žinių, sužinoti: Jis turėjo progą susipažinti su mūsų krašto reikalais bei jo rūpesčiais rš. 4. refl. būti pažįstamam, pasižinti: Iš seno su juoj suspažį́stam Lp. Aš su ja suspažį́stu jau seniai Ktk. Tai mano prietelis, su kuriuomi aš didei susipažį́stu KII313. Su šituo Skrebūnu aš nieko bendra neturiu, dargi mažai susipažįstame A.Vien. 5. suprasti, žinoti: Mūs prastam žmogu[i] sunku visa supažinti Vrnv. \ pažinti; apsipažinti; atpažinti; dapažinti; įsipažinti; išpažinti; pasipažinti; pripažinti; supažinti; užpažinti

Ką reiškia žodis supdinti? Visi terminai iš raidės S.