tabakinis reikšmė

Kas yra tabakinis? 1 tabãkinis, -ė smob. (1) kas mėgsta tabaką: Toks tabãkinis NdŽ.
2 tabãkinis, -ė adj. (1) NdŽ, Dglš, tabakìnis (2) NdŽ, KŽ; L 1. skirtas tabakui laikyti: Tabãkinis ragelis DŽ. Tabakinis kapšelis Dkk. 2. susijęs su tabako gamyba, pramone: Pirkti lapinį tabaką leista tiktai tabakiniams fabrikams rš. Tabakinių dirbtuvių darbininkams mes nieko neduodame rūkydami tabaką TS1904,4. 3. atsiradęs iš tabako: [Serga akimis žmonės,] priversti gyventi ten, kur oras nuolatai pripildytas dūmų, ypač tabakinių rš. 4. būdingas tabakui, kaip tabako (apie spalvą): Tabakinė ruda spalva BTŽ396. Jų (grūzdų) daugiau tabakìnė spalva Ss. Pasisiūdžiau tabakìnę suknelę Ig. 5. kuris kenkia tabakui (ir kitiems augalams): Tabakinis tripsas (Thrips tabaci) DŽ1863.

Ką reiškia žodis tabakinyčia? Visi terminai iš raidės T.