tujaus reikšmė

Kas yra tujaus? tujaũs (ž.) adv. Lž, Žd, Vkš, Kv; S.Dauk, Sut, tujaũs MitII39(Krg), KŽ, Plik žr. tuojaus 1: Kaip uždeginsu su vyte par šonus, tei tujaũs apsiraminsi! DūnŽ. Tujaũs, tujaũs, palauk, ateisiu! Ms. Atejo tėvas, tujaũs visi nutilo Pln. Ka mane pažadina, tūjaũs kimbu už klabato Klp. Jau biškį nepaklausysi – tujaũs į plaukus Lnk. Jei ans į karčemą, aš tujaũs keluos, biškį užėdu ir bėgu pas aną Tl. Bijo mieste beišgerti, tujaũs į daboklę Jdr. Tie arkliai mūso šauna numie tujaus, i gan Gršl. I kur aš pareidavau į kokį malūną, tujaũs malinio pridaugėdavo Trš. Apsiversi tujaũs, ka jau visas bures sudėsi Png. Gerai, motinele, tujaus visi styrysma ir melsmos atsispirdamys V.Valanč. Kokia sena motriškė sako: tas veršis yra sužavėtas! O jūs tujaus tuomi nusitikiat S.Dauk. Tujaus kūdikis įpuolė į sunkią ligą S.Stan.

Ką reiškia žodis tujaus pat? Visi terminai iš raidės T.