adiklis reikšmė

Kas yra adiklis? adìklis sm. (2) 1. įrankis vyžoms adyti: Paieškok adìklio, vyželes paadysiu Skp. Imk adìklį, geriau karną įkiši Pg. Iš šito kaulo išeis geras adìklis Ppl. Su adikliù lúodo vyžas Kp. Pasiėmė terbą, sudėjo į ją šiokius tokius daiktelius: adiklėliùs, vyželes BM210. ^ Varnos snapas kaip adìklis Grk. Tavo paršai kaip adìkliai (liesi, atsikišusiais paskuigaliais) Kp. Tavo kojos kaip adìkliai Ds. Dirbo aldiją, išėjo adìklis Ds. 2. didelė riestu galu adata kojinėms adyti, maišams užsiūti: Buvo kartą didelė, drūta adata, kurią visi vadino adikliù J.Balč. Nulūžo adìklis, ir maišo nebeužsisiūsiu Rk. 3. virbalas, kišamas į vyžos ąsas ar naginės apvartis, kad patogiau būtų adyti arba lopyti, ąsoklis, pinoklis: Kam tu ištraukei adikliùs, kreivai palopysi vyžą Vl. Be adìklių labai sunku užlopyti nagines Grk. 4. virbalas kuodeliui prismeigti: Paduok adìklį, prismeigsiu linus Slv. 5. medinis pėdos ilgumo virbalas kūlaičiams dirbti, dengiant stogą: Paimk adìklį ir eik kūlaičių daryti Rdd.

Ką reiškia žodis adiniai? Visi terminai iš raidės A.