išplempti reikšmė

Kas yra išplempti? išplem̃pti, -ia, ìšplempė tr. menk. 1. išgerti, išmaukti: Visą pieną ìšplempiau iš bliūdalio Dr. Tu man visą beržo sulą išplempsi Klp. Ir ans, kaip geras žiemmitys veršis, visą bliūdą putros ìšplempė Lž. Bobutė, išplempusi puodą srėbalo, neužilgo numirė M.Valanč. 2. išpasakoti, išplepėti: Slabadiškis daktaras buvo parvežtas prie Trifonienės, ta bešnekėdama išplempusi, jog aš žemaitiškai rašau Žem. Tik pasakyk anam, ans tujau išplemps visam kaimuo Lž. Ans, ką tik žino, ir kitims tuo[j] išplempa Mžk. Sakiau – nesakyk tėvui, ką mudu veikėm, tai, kap tik parvažiavo, ir ìšplempei viską Dkš. Nesakyk moterom nieko, ba vis tiek išplem̃ps Mrc. \ plempti; atsiplempti; išplempti; nuplempti; paplempti; priplempti; suplempti

Ką reiškia žodis išplendravoti? Visi terminai iš raidės I.