išvalgyti reikšmė

Kas yra išvalgyti? išválgyti K, Rtr, NdŽ 1. tr. R42, MŽ57, N, Š, DŽ, KŽ, Sn, Lkš, Erž, Ul visus ar viską (iš indo, iš vidaus) suvalgyti: Keleivis išválgė visą bliūdą košės J. Viską išválgėm, matyt, pagada bus (juok.) Snt. Dabar išválgyč bliūdą degtienės, ai kokia skani buvo! Užp. Kartą jos didybė per pietus paėmusi kaulą išvalgė smegenis ir jį vėl padėjo į dubenį J.Balč. Pastatai kuliešį, teišválgo ik dugni LzŽ. Peržiem penkis ar šešis duonkepius [saldės] išválgom su bulbomi Kpč. Batvinių lėkštelę išválgau, ir gana Vp. Nebeišválgysiu aš viso bliūdelio, tik prižagsiu Plvn. Ir kaip buvo išvalgę javus, iš Egipto atgabentus, bylojo jų tėvas jumpi BB1Moz43,2. | nj. ž.: Tiek smetono liuobi išválgyt, tai da nemirsi! Slnt. | prk.: Marti anytai daug sveikatos išválgė Dglš. ^ O jūs neišválgėt – gausit su ubagu gulėt! Grk. Išvalgyte neprisivalgysi, laižyte neprisilaižysi MŽ 171. | refl. tr., intr. KŽ: Tokiai didelei šeimynai valgant, veikiai išsiválgo aruodas Š. Nėra, išsiválgėm ryto viralą Db. 2. intr., tr. Ėr kurį laiką valgyti: Visą amžių gražiai neišnešiosi, skaniai neišválgysi Jnš. Visą gavėnią sausai išválgydavom Škt. | nj. ž.: Aštuonias savaites reik išválgyti su pasninku Krž. 3. tr. valgant nudilinti: Priekis mano dantų išválgytas – pusantro dantelio liko Mlt. | refl.: Smagenys išsiválgė – silkės nesukramtau Klt. 4. refl. iki soties prisivalgyti: Kad mane paimtų šitas virėjas [į pačias], tai aš nor išsiválgytau (ps.) Ūd. 5. refl. nj. ž. pasivaržyti, kas daugiau suvalgys: Eisva išsiválgyt: katras didesnę porciją suvalgysiav Šts. 6. tr. LL288 išėsti, išgraužti: Kirmėlės jo (Erodo) kūną visą išvalgė, kaip antai, maitą kokią išvalgo BPI112. Šašai išpūstydavo kaip valgyti išvalgydavo visą kūną žmogaus BPI188. ◊ mažaĩ kõšės išválgęs apie labai jauną: Pačiai nėr ko galvą sukt su dukteria – mažaĩ dar kõšės išválgius Jnš. \ valgyti; antsivalgyti; apvalgyti; atvalgyti; davalgyti; įvalgyti; išvalgyti; nuvalgyti; pavalgyti; papavalgyti; parvalgyti; pervalgyti; pievalgyti; pravalgyti; privalgyti; suvalgyti; užvalgyti

Ką reiškia žodis išvalinėti? Visi terminai iš raidės I.