lab reikšmė

Kas yra lab? 1 làb adv. žr. 1 labai 1: Ar làb seniai čia buvo? Lkv. Nelàb per seniai išėjau iš ten J. Nelab seniai ant šio kalno buvusi skylė LTI296.
2 lab (< lãba) adj. n. žr. 3 labas 2: Lab ta dienelė pratęstoji Brs. ^ Vilkui bėgus lab ir uodega J. Liuosas lab ir po kere begyvena S.Dauk.

Ką reiškia žodis labadie? Visi terminai iš raidės L.