madaroti reikšmė

Kas yra madaroti? mãdaroti, -oja, -ojo, màdaroti, madaróti, -ója, -ójo 1. tr., intr. MŽ bet kaip dirbti, knebinėti: Madarojo dar kitus puodus, stiegėles S.Dauk. 2. tr., intr. mojuoti, mataruoti: Po akių màdaroti su spragilu, su kapstykle, su medžiu, t. y. sukinėti J. Koks ten ano vijimas, ans nemoka vyti, tik mãdaro[ja] KlvrŽ. Kumelės negal pamauti – mãdaro[ja] su galva KlvrŽ. 3. tr. volioti, lamdyti: Šienas įlijo, ir mãdarok dabar po šimtą kartų (vartyk, kilnok) Krtn. Vaikis mergą màdaroja, t. y. volioja J. \ madaroti; išmadaroti; sumadaroti

Ką reiškia žodis madaruoti? Visi terminai iš raidės M.