lamdyti reikšmė

Kas yra lamdyti? lámdyti, -o, -ė tr. 1. glamžyti, maigyti, raukšlėti: Kam lámdai apykaklę? rš. Šeimininkas lamdė lamdė tą veršeną, bet nieko ji jam nepasakė BsPII177. Susirišk skarelę kaip žmogus, nelámdyk Jnšk. | refl.: Žėdnas lámdysis, negi vilnonis Sdk. 2. trinti, mankyti: Ans sustyrusį autą lamdo J. 3. gniaužyti, spaudyti, niurkyti: Nelámdyk avino (kirpdamas užgulęs) Srv. Bepigusave mažesnį lámdyti Ll. Meška pradėjo velnią lámdyti (ps.) Pkl. lámdytinai adv.: Lámdytinai išlamdė vyras pačią, nemušė, mėlynės nebuvo Šts. | refl. Škn: Ko te lamdais po šakas (treška šakos, triūsia po jas) J. Jis žaidžia, o tie šoka, o lamdos po erškėčius: susibadė, susikruvino, rėkia kaip tik galėdami BsMtII31. ║ mindžioti: Gaidys lámdo vištas Rm. 4. laužyti, gadinti: Kam lámdai dviratį, kad nemoki važiuoti! Grdm. Na, ale gerai anie ir lamdo tą naująjį vežimą po tokius kelius Kv. Ką čia lámdai tą kurvį (krepšį)! Žg. Kam lámdai stalą, jau ir taip jis kap kibykla (visas iškleręs) Brt. | Nelámdyk (nelaupyk) tos duonos, dailiai raikyk Šts. ║ daužyti, ardyti: Artilerija lamdė apkasus rš. 5. kaišti (kailį): Lámdau kailį – reikia kailinių Lnkv. 6. B, N, K dresuoti, pratinti prie darbo (gyvulius). 7. prk. mokyti, lavinti, auklėti: Mano sūnus suvisu neturi galvos mokyties – lámdžiau aš jį, lámdžiau ir tik tik kiek pramokiau Ml. Lámdžiau lámdžiau visą dieną, tai šiek tiek pramoko Dbk. 8. prk. prastai, nemokant kuria kalba kalbėti: Kuningai … lamdo lietuvišką kalbą, sakydami pamokslus A1884,147. 9. refl. sunkiai eiti, bristi; kapanotis: Par cielą naktį lamdės po pelkes rš. \ lamdyti; aplamdyti; dasilamdyti; įlamdyti; išlamdyti; nulamdyti; palamdyti; perlamdyti; pralamdyti; prilamdyti; sulamdyti; užlamdyti

lamdyti sinonimai

lamdyti junginiai

  • (su)lamdyti, (su)traiškyti, (su)lamdyti
Ką reiškia žodis lamentas? Visi terminai iš raidės L.