nupurpti reikšmė

Kas yra nupurpti? 1 nupur̃pti, -ia, nùpurpė intr. 1. Alvt su garsu nuskristi: Karvelis suplasnojo sparnais ir nupurpė rš. Kurapkų pulkelis nùpurpė Prn. 2. burzgiant nuvažiuoti: Du automobiliai nupurpė į miestą rš. 3. prk. nubėgti, nuskubėti: Marytė jau nebegirdėjo, jau ji lyg kurapka nupurpė per parką J.Marc. Atsisėdo iš mandagumo, ir tuojau vėl nupurps rš. 4. refl. euf. nusidergti: Glostai, glostai katę, nei nuspur̃pt oran neišleidi Ds. \ purpti; apipurpti; atpurpti; įpurpti; išpurpti; nupurpti; papurpti; pripurpti; supurpti; užpurpti

Ką reiškia žodis nupurpurinti? Visi terminai iš raidės N.