išpurpti reikšmė

Kas yra išpurpti? 1 išpur̃pti, -ia, ìšpurpė 1. intr. su garsu išskristi: Paukštelis ìšpurpė pro langą rš. Ìšpurpė visi par tą skylę lauk Šd. 2. intr. išbirgzti: Kurtinamai ūždami, išpurpė priešo lėktuvai rš. 3. intr. išknarkti tam tikrą laiką: Ìšpurpė visą naktį Ktk. 4. tr. išpūsti, iššnirpšti: Visa iš nosies ìšpurpė Ds. 5. refl. euf. viduriuojant nusilpti: Išsìpurpė mergiotė par kelias dienas, kaip ašakėlė liko Ds. 6. tr. menk. su garsu išgerti: Ìšpurpė visą pieną, o ką aš valgysiu?! Sdr. 7. tr. išpurenti: Jei rytą atsikėlęs rasi žemę sliekų išpurptą, tai lauk lietaus MTtV18(Pn). 8. refl. tr. šnek. šiaip taip išsidirbti: Išsìpurpėm da kiek lauko Vlkv. 9. tr. menk. išplepėti: Nieko jam nesakyk, jis viską išpur̃pia Ėr. Jau ìšpurpei visam sodžiui tą žinią! Upt. \ purpti; apipurpti; atpurpti; įpurpti; išpurpti; nupurpti; papurpti; pripurpti; supurpti; užpurpti
2 išpur̃pti žr. 1 išpursti: 1. Rt Ridikas pavasarį jau išpur̃pęs, t. y. pasikiožęs, išakijęs esti, neskanus valgyti J. Ridikai paraugo ir išpurpo Up. Šitas arbūzas išpur̃pęs, tuščiaviduris Jrb. Nū lytaus ridikai išpur̃po Kv. Ropės paseno, išpur̃po, nė kiaulės nebnora ėsti Lkv. Žydeklės bulvės yr išpur̃pusios Šts. Žemėje išpurpusioje ta žolė sutvirtina gruntą rš. ^ Sveikas kaip ridikas išpurpęs PPr421. Iš tavęs naudos kaip iš išpurpusios ropės Krkl. ║ ištižti: Padavė tokių išpurpusių lašinių – kuone susivėmiau paragavus Jrb. 2. Išpur̃po nu karščių kojos, ka nė į kamašą nebgaliu įkišti Vvr. Veidas išpur̃pęs, musėt sirgai Užv. Visas veidas lyg koks baisus skaudulys išpurpęs buvęs TP1880,36. Veidai išpur̃po nuo vėjo Vdžg. Žvejojant rankos išpur̃psta Plt. Nušalusios ausys išpur̃psta Plt. Išbalęs moters veidas su išpurpusiomis lūpomis buvo baisus rš. Išgėrėm vyno, i teip visą kūną iškėlė, išpurpáu Grg. Ans purpte išpur̃pęs iš arelkos, t. y. sužliurkęs J. Išpur̃pęs jau, išbuvęs nu gėrimo Krš. Ko jis toks išpur̃pęs, lyg sudaužytas! Skr. Išpur̃pusi buvo visa, ištinusi, i mirė Rdn. Išpurpai kai peraugęs ridikas Rs. Man neskaudu nieko, subrinksta kojos – išpur̃psiu kai lepšė Šln. 3. Tegu žirniai kokią dieną pamirksta, pamatysi, kaip išpur̃ps Trk. Išpur̃psta grūdai taip mirkomi Rdn. Medis išpurpęs iš [v]andens ištrauktas Vkš. Krakmolas didžiai išpurpsta verdančiame vandeny, darosi vaiskus ir virsta klijais rš. 4. intr. išsiskėsti, išsipūsti, padidėti: Medžių pumpurai išpurpo rš. Šuo prisilaks, kad net išpurps rš. Grafo akys užsidegė, o ant kaktos išpurpo storos gyslos LzP. Jos rankos jau nebedailios, nudegusios, sudirbtos, stambios gyslos išpurpusios I.Simon. | Meisa išpur̃psta (verdama išsipučia, jos padaugėja), pryšpilnė[je] kad pjauni Štk. Įdėjo nedidelį šmotelį [mėsos], ka išpur̃ps Brs. | Idealizmas dingo, kaip dingsta išpurpę burbulai per skalsų didelį lietų rš. ║ prk. pastorėti, nutukti: Ėdri kiaulaitė pasitaikė, tai ir išpurpo greit rš. Vaikų paaugino kuopoms, o tebėr kaip purpynė išpur̃pusi Šts. \ purpti; antpurpti; išpurpti; papurpti; pripurpti; supurpti; užpurpti

Ką reiškia žodis išpurpėlis? Visi terminai iš raidės I.