purpti reikšmė

Kas yra purpti? 1 pur̃pti, -ia, -ė 1. intr. murkti, murkuoti: An pečiaus katinas purpia, tai jum patavaravo, kad papečkyj vaidalas BsPII314. Kačiutė pur̃pia – poterius kalba Ktk. 2. intr. knarkti: Kai tik atsigula, jis tuoj pradeda pur̃pt Pn. Visą naktelę pur̃pė, nedavė miego Ut. Tik atsigulė, jau pur̃pia Ktk. ║ miegoti: Užsnūsdavo giliu miegu ir purpdavo visą pusdienį rš. Ar jau tau nebus galo pur̃pt – kelkis! Sv. | Kaip man pikta an tavę, bo purpi purpi (sutingęs sėdi, snūduriuoji) Sml. 3. intr. K kurkti, parpti: Purpia varlės R283. Ko ta avelė per nosis taip purpia? Lel. Pasišiaušę, rėžydami sparnais žemę ir kurčiai purpdami, puolasi karvelių patinėliai vienas ant kito rš. ║ šnarpšti, šnopuoti: Pur̃pia kaip katė prie pečiaus Sb. Ažugulė nosys, ir pur̃pk kai katinas Ds. Bėriuku vežam, ir tai visas purpia sušalęs Dgl. 4. intr. burgzti: Pur̃pia, siūlą traukiant iš špūlės Š. Netoliese plonai purpė kažkoks motoriukas rš. Ausin blusa anšoko: bais pur̃pia Mlt. 5. intr., tr. Rm menk. garsiai srėbti, valgyti su garsu, šlerpti: Tu purpì valgydamas kap kokis gyvulys Švnč. Ko purpì lyg kiaulė po lovį, ar nemoki gražiai pavalgyti! Jrb. Šis (katinas) tuoj užšoko ant stalo ir pradėjo purpti mėsą LTsIII93. 6. intr. kliurkti:kojos klimpo į purpiantį purvyną rš. 7. intr. su garsu lėkti, sparnais plakti: Užsinešė ant tvarto liktarniją – žvirbliai tik pur̃pia ant šviesos Dkš. Žąsys kai pur̃pia, arkliai ir baidos Pc. 8. tr., intr. menk. plepėti, taukšti; be reikalo nuogąstauti: Tu čia man visokių nesąmonių in galvą nepur̃pk Mrj. Pur̃psi nepur̃psi, kitap nebus Mrj. Nepur̃pk, nedrebėk – niekas tavęs negriebs Ėr. 9. intr. bambėti: Toj senė purpia ir purpia kaip ubagė, kiaušinius pabėrus Brž. 10. intr. šnek. su vargu dirbti, triūsti: Vos tik užteka saulutė, o jis jau pur̃pia apie kiemą Alvt. \ purpti; apipurpti; atpurpti; įpurpti; išpurpti; nupurpti; papurpti; pripurpti; supurpti; užpurpti
2 pur̃pti, -sta, -o žr. 1 pursti: 1. Kv Ropė, ridikas pur̃psta iš derlumo, t. y. daros pasikiožęs J. Išrauk ridikus: matai, kad pradeda pur̃pti Šl. 2. BŽ38 Kaip sušlampa rankos, pur̃psta, t. y. bi riebios randas J. Veidas Jonio pradėjo pur̃pti nū gėrimo Kv. 3. intr. minkštėti nuo drėgmės: Nepridera nupilti vandens, nes peno medžiaga purpdama pasiskleidžia po visą vandenį Blv. 4. intr. pūstis, skėstis, didėti: Geležis kaitinama purpsta, ištįsta Mš. Gyvasis sidabras purpsta nuo šilimos Vr. Per didelius šalčius vanduo uolų plyšiuose užšąla, ledas ima purpti ir skaldo uolas Mš. Sprogymė atgyja ir purpsta norėdama leisti metūges S.Dauk. | Jauna meisa verdant purpsta, o kepant traukas Šts. Šiais metais paršilelių meisa labai pur̃psta Brs. \ purpti; antpurpti; išpurpti; papurpti; pripurpti; supurpti; užpurpti

purpti sinonimai

Ką reiškia žodis purpu? Visi terminai iš raidės P.