triūsti reikšmė

Kas yra triūsti? triū̃sti, -ia, -ė intr. K, Rtr, DŽ, NdŽ; L dirbti, darbuotis; ruoštis: Triūsiau par dieną apie ūkį ir negaliu pasakyti darbą J. Mes triūsiame tiekdami visokių valgių svečiams J. Moteris audžia, apie gyvulius triū̃sia Atz. Kad aš ganau, tai ma[n] namie nereikia triū̃st Graž. Pavalgyčia ir betriūsiù per naktį Klt. Visą dieną triūsì, dirbi Šmn. Žmona jau triūsė virtuvėje ruošdama pusryčius V.Krėv. Kad ji ėjo par laukelį, – dailus augumėlis, kad ji triū̃sė prie darbelio, – gražus liemenėlis JV968. | Prie ligonio jau triūsė budintis gydytojas K.Saj. Jis (Einiukas) labai mėgsta, kai Barbė apie jį triūsia, nes Barbė visada juokiasi, visada linksma ir daug su juo šneka I.Simon. ^ Triūsia kaip nabašnykas apie pačią LTR(Zp). | refl. LL45: Čia ji sau viena triū̃sias Smln. Ėjau bulves kast, ėjau triū̃stis Jrb. Pareinu iš laukų, tai da triū̃skis po kuknią, liuobkis po tvartus Šk. O tas jau šeiminykas triū̃sėsi prie namų Srj. Petras, ką tik grįžęs iš laukų, triūsėsi pašiūrėje V.Myk-Put. | 1848 m. Kuršaitis pradėjo triūstiesi apie savo žodyną J.Šliūp. Vyskupai triūsėsi apie įtaisymą namų pavargėliams Gmž.

triūsti sinonimai

Ką reiškia žodis triūstojas? Visi terminai iš raidės T.