vaiskus reikšmė

Kas yra vaiskus? váiskus, -i adj. (3,1) Rtr, RŽ, DŽ, NdŽ, FrnW, KŽ, OGLII56, Mrj, vaiskùs, -ì (4) FrnW, vaĩskus, -ì (4) Lkm 1. SD 29,91,184,302, R, MŽ, Sut, N, [K], S.Dauk, Kos58, L, LVIV436, Rtr, GŠ117, NdŽ, KŽ skaidrus, permatomas, perregimas: Ot vaiskus vanduo – giliausioj vietoj dugnas matos Sv. Vaiskus vandenėlis An. Vyrai prausėsi, prunkštaudami bėrė, tėškė šaltus vaiskaus vandens lašus V.Piet. Aukurui mano tenai nepritrūksta aukų kuo geriausių, vaiskiojo vyno ir kvepiančio dūmo HI. Maitino dirbtinai lašindami vaiskų kaip ašarą skystį rš. Vakarūse dangus kaip lytaus – neváiskus Kv. Vaiskus stiklas LTR(Slk). Váiskus obuolys BŽ514. Švaisus, vaiskus akmuo SD82. | prk.: Vaiskì meilė NdŽ. váisku n. NdŽ, vaiskù NdŽ, vaĩsku Lkm. váiskiai adv. NdŽ, KŽ; Kos58, L, Rtr. 2. šviesus, aiškus, giedras: Nuo šalčio, rodos, viskas ten sustingsta – ir saulė, ir vaiskus kaip stiklas dangus rš. Baisiai vaiskus rykmetys išaušo, rods, ka skamba visur Varn. Oras vaiskutis, šiltas S.Zob. Per atdarytus langus lėkė vilnys vaiskaus, plyno oro V.Piet. Tetervinų burbuliavimą galima išgirsti ir žiemą giedromis, vaiskiomis dienomis sp. Vaiski žiemos naktis rš. | prk.: Jos žvilgsnis nuostabiai vaiskus ir linksmas J.Avyž. Ak, kaip tu mielas, vaikiškas pasauli, šypsantis ir vaiskus! J.Aist. váisku n.: Visą vasarą karšta buvo, o giedra, o vaiskù buvo Graž. Šįryt visa taip vaisku, taip gryna, kad net grumstą man baisu užminti rš. | prk.: Kas mūsuose kilnu, vaisku, dora, išmintinga Vd. ║ ryškiai šviečiantis: Pro plačius dirbtuvės langus skverbiasi vaiski pavasarinė saulė sp. Ir ištryško pro miškus saulės skritulys vaiskus V.Myk-Put. Per visą pietryčių dangaus pakraštį išsilenkė didžiulė vaiski vaivorykštė J.Mik. Viršum miško vaiski pilnatis, šilko drignė geltonai žalia J.Aist. Žvaigždės tokios vaiskios aiškios rš. váiskiai adv. NdŽ: Vaiskiai švietė saulutė rš. Nublankęs sustojo pusiaukely mėnuo, ir žvaigždės vaiskiau sublizgėjo V.Myk-Put. 3. SD222, Sut, J1, Rtr, BŽ84, KŽ vaizdus, ryškus, aiškus: Nevaiskus, neraiškus SD179. Váiskus raštas (audimo, siuvinio) J.Jabl. Ano [divono] gėlės daug vaiskesnės Prn. Aš šitokiuo vaiskum̃ rūbu ir nevilkėč Ds. Váiskūs rūbai NdŽ. Vaiskì spalva NdŽ. Be šios gražios pasakos supilkėtų vaiskios vasaros spalvos sp. Jaunystė – kaip mėlynas tyras dangus, kaip tėviškės lino žiedelis vaiskus rš. Supasi vandens mėlynėje balti paukščiai (gulbės), ir nuo jų vaiskaus baltumo dar malonesnis ir gražesnis darosi Žuvintas sp. Nepermanomame veide aiškiai išryškėjo šaltos, vaiskios kaip paukščio akys su gelsvu atspalviu rš. váiskiai adv.: Viduryje tankaus beržyno regiu vaiskiai žalią namą L.Dovyd. Šitos tolkos (gijos) vaiskiai nudažytos suv. Vaiskiai suausti abrūsai Ds. Neramiai žėrėjo vaiskiai mėlynos akys rš. | prk.: Vaiskiai pražydės jūsų garbė V.Krėv. 4. KŽ, Prn, PnmA sveikai atrodantis, skaistus: Vis jau ji nesarkana (nežvali, nesmagi, ne visai sveika), neváiski buvo J.Jabl. Koks vaiskus veidelis! Drs. Tokia raudona, aiški, váiski ir pas daktarus eini! Rmš. Matysim, kokia ji vaiski ir graži! Vd. 5. DŽ, NdŽ, Jn(Ds), Ml, Lkm, Rš skardus, skambus, toli girdimas: Jo balsas tai vaiskùs kai varpelis Trgn. Tai kad dabar karčiosios, tai mano gerklė būtų dar vaiskesnė Prng. Zvanai vaĩskūs, gerai girdis Dglš. Aš pasdirbsiu vaiskiąją skripkelę LTR(Švnč). Seniaus skambėjo vaiskios vaidelaičių giesmės TS1897,1. Aš pati nežinojau, kur vainikelis puolo: bus puolęs an žirgelio, pažinsiu po žvengimeliui – bus žvengimelis vaiskùs (d.) Prng. Kad [Salako bažnyčios] varpai būtų vaiskesni, tai tokią paskalą [apie plėšikus] paleidė LTR(Slk). váiskiai adv., vaĩskiai: Tai vaĩskiai gieda Dglš. Vaiskiaũ, vaiskiaũ kalbėk! Str. 6. aidingas, aidus: Trūkęs katilas nesti teip vaiskùs Trgn. Tokia vaiski kamera, kad suskalbėt negali Dglš. Vaiskì bažnyčia Dglš. váiskiai adv., vaĩskiai: Vakare tai vaĩskiai visa kas girdis Lkm. 7. KŽ suprantamas, teisingas: Jeigu atlėžėliai (atlyžėliai?) ir išvėsėliai ir nusipūtėliai paseks tą taip vaiskų paveikslą išmintingųjų ponų, įgaus stiprybę ir gajumą A1884,182. Tolimas ir vaiskus atsiminimas rš. | prk.: Jeigu tu liksi kaltu, tai ir aš neliksiu vaiskum V.Piet. váiskiai adv.: Váiskiai nusimanyti BŽ629. 8. vešlus, tarpus. váiskiai adv. DŽ, NdŽ: Váiskiai auga (žmogus, žolė) Jn(Dsn). Berželis toks tiesus, lygus, auga vaiskiai I.Šein.

vaiskus sinonimai

vaiskus antonimai

Ką reiškia žodis vaiskybė? Visi terminai iš raidės V.